Iværksætterselskaber (IVS) afskaffet

Den 9. april 2019 vedtog folketinget et lovforslag om at afskaffe iværksætterselskaber (IVS). Selskabsformen, IVS, blev skabt med formålet om at styrke iværksætteriet, men har ikke haft den ønskede effekt.

Loven blev trådt i kraft 15. april 2019, hvorfor det ikke har været muligt at stifte nye Iværksætterselskaber siden. Loven medfører samtidig, at de eksisterende iværksætterselskaber inden en 2-årige periode, altså senest 15. april 2021 enten skal være omregistreret til anpartsselskaber eller opløst. I lovforslaget er der samtidig vedtaget et lavere kapitalkrav for anpartsselskaber som ændres fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

De iværksætterselskaber som inden for 2-årsfristen ikke er blevet omregistreret eller opløst, vil blive tvangsopløst.