Ny ferielov fra 1. september 2020

Fra 1. september 2020 indtræder ny ferielov grundet EU har vurderet, at den eksisterende ferielov er i strid med EU-retten. Det er tidsforskellen mellem optjening (kalenderåret) af ferie og afvikling af ferie (ferieåret) som strider imod. Personer som er nye på arbejdsmarkedet, har tidligere skulle vente op til 16 måneder fra ansættelsen for betalt ferie.

Lovændringen påvirker ikke metoden, hvorpå der optjenes 5 ugers ferie pr. år, og der ændres ligeledes ikke på mulighed om at have ferie med løn eller med feriegodtgørelse. Det er måden, hvorpå ferie optjenes og afholdes som ændres til nu at blive optjent og afholdt i samme periode. Dette betyder, at man i modsætning til tidligere afholder sin ferie løbende i tak med denne, optjenes over en 12-måneders periode.

Overgangen fra det gamle regelsæt til de nye regler medfører en overgangsperiode som skal medvirke til håndtering af ferie optjent fra 1. januar 2019 til 1. september 2020 (ikrafttrædelse af ny ferielov). Kort kan det siges, at ferie administreres således i overgangsperiode:

– Ferie som er optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal afholdes i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.
– Ferie som er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver indefrosset således disse kommer til udbetaling, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.